Ogólny

Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie

ul. Żółwińska 20, 05-830 Nadarzyn

tel. 22 739 90 18
e-mail: gos@nadarzyn.pl

Dyrektor: Dariusz Maranowski
Z-ca dyrektora: Małgorzata Sałagan-Zimny