Zobacz wszystkie aktualności

  • Kompleks basenów letnich w Strzeniówce

Z Kartą Nadarzyniaka do 50% taniej!

Program jest kierowany do osób zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn i rozliczających się z podatku w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Dzieci i młodzież, których rodzic lub opiekun prawny jest posiadaczem Karty Nadarzyniaka, może korzystać z ulg, preferencji i zwolnień podmiotów biorących udział w programach, w tym samym zakresie, jak osoba uprawniona.

Wniosek o wydanie Karty Nadarzyniaka składa się w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn lub za pomocą poczty elektronicznej na adres karta@nadarzyn.pl

Wnioskodawca odbiera Kartę w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

Więcej informacji na stronie Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl

Powrót